დემოკრატიის კვალდაკვალ – ქართული საზოგადოება და საბჭოთა მემკვიდრეობა

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

დემოკრატიის კვალდაკვალ – საქართველო საგარეო პოლიტიკურ გზაჯვარედინზე

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

დემოკრატიის კვალდაკვალ – რელიგია და პოლიტიკა საქართველოში

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკის დიზაინი და იმპლემენტაცია 2014- 2020 წლებში

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

ჩინეთის მეთოდები რეგიონული თუ გლობალური გავლენის გაფართოებისთვის

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

Georgian Foreign Policy – The Quest for Sustainable Security

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

GEOPOLITICS AND SECURITY – A NEW STRATEGY FOR THE SOUTH CAUCASUS

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული მექანიზმი – კანონმდებლის და პრაქტიკოსის ანალიზი

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

პოლიტიკა – ენდრიუ ჰეივუდი

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია

ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია

ინფორმაციის სანახავად გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია